Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Dekubity

Dekubity, resp. preležaniny vznikajú najmä u dlhodobo ležiacich a imobilných pacientoch. Objavuj sa na miestach, ktoré sú vystavované najväčšiemu tlaku – bedrá, kríže, členky, päty a pod.

Keď už sa objavia dekubity je veľmi náročné ich ošetrovať a ešte náročnejšie sa ich zbaviť. U preležanín vyššieho stupňa je vysoké riziko vzniku infekcie a úmrtnosť pacientov s dekubitmi je výrazne vyššia ako u tých, ktorí ho nemajú.

Mimoriadne dôležité je preto polohovanie pacienta a využívanie zdravotníckych pomôcok ako je napr. antidekubitný matrac. Ak preležaninám nedokážete úplne zabrániť je potrené podchytiť ich včas.

Na ošetrovanie dekubitov je vhodný Akutol Hydrogel, ktorý reguluje mikroprostredie rany. Urýchľuje hojenie tým, že bráni vniknutiu nečistôt a baktérií do rany, takže sa dá použiť aj pri vyšších štádiách liečby dekubitu. Pri otvorených ranách je potrebné ranu najprv očistiť, dezinfikovať a následne naniesť Hydrogel.