Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

NOVÁ SIEŤ POHOTOVOSTÍ

Od 1. júla 2018 bude ambulantná pohotovostná služba:

 • v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h.
 • počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h.
 • poskytovaná na viacerých miestach ako doteraz

Po 22.00 h. boli ambulantné pohotovosti vyťažené minimálne, v niektorých prípadoch takmer vôbec. Po novom sa bude ambulantná pohotovostná služba poskytovať na viacerých miestach, aj v regiónoch, kde doteraz nebola.
V obvode, kde zatiaľ nie je ambulantná pohotovostná služba, je zdravotná starostlivosť zabezpečená na urgentnom príjme.

Okrem toho od 15. júna 2018 je pohotovostná lekáreň v každom okrese otvorená do 22.30 h.

MZ SR vychádza v ústrety pacientom, aby sa dostali k svojim liekom a nemuseli čakať do nasledujúceho dňa. Príslušný vyšší územný celok určí, ktorá lekáreň v danom okrese bude mať pohotovostnú službu.

Prečo sme pristúpili k zmene

Doterajší systém poskytovania ambulantnej pohotovosti fungoval s veľkými problémami a lekári žiadali zmenu mnoho rokov. Ministerstvo zdravotníctva preto pripravilo zmeny v spolupráci s odbornými spoločnosťami ako aj s hlavnými odborníkmi MZ SR pre odbor pediatrie a všeobecného lekárstva. Nový systém odstráni neúmerné preťažovanie lekárov, ktorí po službe v ambulancii strávili na pohotovosti celú noc, hoci čakáreň bola často prázdna, a ráno unavení zase nastupovali do práce v ambulanciách. Zdravotná starostlivosť bude poskytovaná v rovnakej, prípadne vyššej kvalite ako doteraz.

Akú pomoc vyhľadať?

Ambulantná pohotovostná služba

- slúži najmä pre prípady náhlej zmeny zdravotného stavu, ktorá bezprostredne neohrozuje život. Teda pre prípady, keď by pacient za normálnych okolností využil služby všeobecného lekára.

Pozor! Ambulantná pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy, ako napríklad infarkty alebo vážne zranenia, o takýchto pacientov je bezodkladne postarané na urgentných príjmoch nemocniciach, v prípade potreby sa priamo volá záchranka

Ústavná pohotovostná služba

- známa aj ako urgentný príjem, je zdravotná starostlivosť zabezpečujúca nepretržitú dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici v prípade život ohrozujúcich stavov, či vážnych zranení

Pacientsky poplatok 2 eurá

- za návštevu ambulantnej pohotovostnej služby
- ak vyhľadáte urgentný príjem v nemocnici v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese alebo obvode, kde zatiaľ nie je ambulantná pohotovosť
- ak vás lekár z ambulantnej pohotovostnej služby odošle na urgentný príjem

Bez poplatku na pohotovosti budú pacienti bezprostredne po úraze. Ale pozor, oslobodenie od poplatku neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, drog alebo lieku užitého iným spôsobom, ako odporučil lekár.
Rovnako za ambulantnú pohotovosť neplatí ani poistenec, ktorý bol následne hospitalizovaný v nemocnici, alebo ak ide o maloleté dieťa a o poskytnutie starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Všetky tieto zmeny akceptovali aj odborné spoločnosti, ako napríklad Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov či Slovenská lekárnická komora.

Otázky a odpovede

S akým zdravotným problémom navštíviť pohotovosť?

 • ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho lekára
 • ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána, pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu zhoršovaniu
 • napr. pri vysokej horúčke, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na teplotu, ani zábalmi
 • pri horúčke, ktorá neklesá ani po podaní primeranej dávky liekov proti horúčke a správnom ochladzovaní
 • pri intenzívnej bolesti - najčastejšie brucha alebo hlavy, stupňujúcej, prudkej, neutíchajúcej, prípadne spojenej s vracaním
 • pri neprechádzajúcej bolesti brucha alebo ucha
 • pri nedostatočnom zavodnení organizmu (po vracaní, hnačke a nedostatočnom pití) a náhle vzniknutých problémoch s dýchaním
 • u detí pri neutíšiteľnom plači

Môže pacient navštíviť ktorúkoľvek ambulanciu pohotovosti?

 • Áno, v prípade zdravotných problémov si môže vybrať najbližšiu ambulanciu – aj mimo adresy svojho trvalého bydliska.

Aký stav nepatrí na pohotovosť?

 • Dlhotrvajúci kašeľ, nádcha, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha, krátkodobá redšia stolica

Kam sa obrátiť po 22.00 hodine?

 • pri vážnych stavoch je pacientom k dispozícii ústavná pohotovostná služba v nemocniciach a vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktoré poskytujú nepretržitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu

 

ZOZNAM NOVÝCH POHOTOVOSTÍ MZ SR zoznam priebežne aktualizuje

Bratislavský samosprávny kraj
Pevný bod
Názov poskytovateľa

Miesto poskytovania

Mesto poskytovania
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III. pre dospelých
NOVAPHARM, s.r.o.
Šancová 110
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V. pre dospelých
MED STAR, s. r. o.
Strečnianska 13
Bratislava - mestská časť Petržalka
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V. a okres Senec pre deti a dorast
NÚDCH
Limbova 1
Bratislava - metská časť Nové Mesto
Malacky pre dospelých
Nemocničná, a.s.
Duklianskych hrdinov 34
Malacky
Malacky pre deti a dorast
 
   
Pezinok pre dospelých
AS - DOCTOR, s.r.o.
Bratislavská 85
Pezinok
Pezinok pre deti a dorast
INT-Ped s.r.o.
Bratislavská 85
Pezinok
Senec pre dospelých
 
 
 
Banskobystrický samosprávny kraj
Pevný bod
Názov poskytovateľa
Miesto poskytovania
Mesto poskytovania
Banská Bystrica pre deti a dorast
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Námestie Ludvika Svobodu 4
Banská Bystrica
Banská Bystrica pre dospelých
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosvelta
Námestie L. Svobodu 1
Banská Bystrica
Banská Štiavnica pre dospelých
H.A.M. Academy s.r.o.
Bratská 17
Banská Štiavnica
Brezno pre deti a dorast
MUDr. Elena Bohačíková
Malinovského 2/A
Brezno
Brezno pre dospelých
ÍSIS s. r. o.
Nám. Gen. M. R. Štefánika 11
Brezno
Detva pre dospelých
 
   
Krupina pre dospelých
     
Lučenec pre deti a dorast
 
   
Lučenec pre dospelých
 
   
Poltár pre dospelých
     
Revúca pre deti a dorast
 
   
Revúca pre dospelých
MIRAMED s.r.o.
Šafárikova ulica 323/2
Revúca
Rimavská Sobota pre deti a dorast
GEMERMED RS s.r.o.
P. Dobšinského 4380
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota pre dospelých
MIRAMED s.r.o.
Dobšinského ul. 4380 Rimavská Sobota
Veľký Krtíš pre deti a dorast
     
Veľký Krtíš pre dospelých
MUDr. Marian Ilenčík
Banícka 33
Veľký Krtíš
Zvolen pre deti a dorast
MUDr. MAHUTOVÁ s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 82
Zvolen
Zvolen pre dospelých
MUDr. Monika Poliaková
Študentská 19
Zvolen
Žarnovica pre dospelých
 
 
 
Žiar nad Hronom pre deti a dorast
Collegium Med, s.r.o.
Sládkovičova 13
Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom pre dospelých
MUDr.Šuška Jozef
Sládkovičova č. 13
Žiar nad Hronom
Prešovský samosprávny kraj
Pevný bod
Názov poskytovateľa
Miesto poskytovania
Mesto poskytovania
Bardejov pre deti a dorast
NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv.Jakuba 21
Bardejov
Bardejov pre dospelých
NsP Sv. Jakuba, n.o.
Sv.Jakuba 21
Bardejov
Humenné pre deti a dorast
BIOS, s.r.o.
Ul. 1. mája 21
Humenné
Humenné pre dospelých
BIOS, s.r.o.
Ul. 1. mája 21
Humenné
Kežmarok pre deti a dorast
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
Huncovská 42
Kežmarok
Kežmarok pre dospelých
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
Dr. Daniela Fischera 7
Kežmarok
Levoča pre deti a dorast
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Probstnerova 2/3082,
Levoča
Levoča pre dospelých
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Probstnerova 2/3082,
Levoča
Medzilaborce pre deti a dorast
BIOS, s.r.o.
Komenského 134/4
Medzilaborce
Medzilaborce pre dospelých
BIOS, s.r.o.
Komenského 134/4
Medzilaborce
Poprad pre deti a dorast
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
Poprad
Poprad pre dospelých
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
Poprad
Prešov pre deti a dorast
wesper, a.s.
Jurkovičova 19
Prešov
Prešov pre dospelých
wesper, a.s.
Jurkovičova 19
Prešov
Sabinov pre deti a dorast
Poliklinika Sabinov, a.s.
SNP 1
Sabinov
Sabinov pre dospelých
Poliklinika Sabinov, a.s.
SNP 1
Sabinov
Snina pre deti a dorast
Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3
Snina
Snina pre dospelých
Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3
Snina
Stará Ľubovňa pre deti a dorast
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa pre dospelých
Ľubovnianska nemocnica, n.o.
Obrancov mieru 3
Stará Ľubovňa
Stropkov pre dospelých
 
 
 
Svidník pre deti a dorast
Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4
Svidník
Svidník pre dospelých
Nemocnica gen. L. Svobodu Svidník, a.s.
MUDr. Pribulu 412/4
Svidník
Vranov nad Topľou pre deti a dorast
MUDr. Hulaj s.r.o.
Rázusova 116
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou pre dospelých
MEDTIM, s. r. o.
M. R. Štefánika 204
Vranov nad Topľou
Košický samosprávny kraj
Pevný bod
Názov poskytovateľa
Miesto poskytovania
Mesto poskytovania
Gelnica pre dospelých
     
Košice okolie pre Košice okolie pre deti a dorast
Poliklinika Terasa s.r.o.
Toryská 1
Košice
Košice okolie pre Košice okolie pre dospelých
Poliklinika Terasa s.r.o.
Toryská 1
Košice
Košice pre Košice I, II, III, IV pre deti a dorast
LSK PLUS s. r. o.
Národná Trieda 27
Košice
Košice pre Košice I, II, III, IV pre dospelých
LSK PLUS s. r. o.
Národná Trieda 27
Košice
Kráľovský Chlmec pre deti a dorast
Nemocnica s poliklinikou n. o.
Nemocničná 8
Kráľovský Chlmec
Kráľovský Chlmec pre dospelých
Nemocnica s poliklinikou n. o.
Nemocničná 8
Kráľovský Chlmec
Michalovce pre deti a dorast
KOMPROMIS spol. s. r. o.
Námestie Slobody 1
Michalovce
Michalovce pre dospelých
TRIGOD s. r. o.
Nám. Osloboditeľov 25
Michalovce
Moldava nad Bodvou pre deti a dorast
LSK PLUS s.r.o.
Národná trieda 27
Košice
Rožňava pre deti a dorast
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Špitálska 1
Rožňava
Rožňava pre dospelých
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.
Špitálska 1
Rožňava
Sobrance pre dospelých
DOZAS s r. o. Ul. Mieru 12 Sobrance
 
 
Spišská Nová Ves pre deti a dorast
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s
Jána Jánskeho 1
Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves pre dospelých
NLSPP SNV spol. s. r. o.
Šafárikovo námestie 3
Spišská Nová Ves
Trebišov pre deti a dorast
Nemocnica Svet zdravia a.s.
 SNP 1079/76
Trebišov
Trebišov pre dospelých
Nemocnica Svet zdravia a.s.
 SNP 1079/76
Trebišov
Žilinský samosprávny kraj
Pevný bod
Názov poskytovateľa
Miesto poskytovania
Mesto poskytovania
Bytča pre dospelých
MEDI-CARE BY s.r.o.
Sidónie Sakalovej 161/16
Bytča
Čadca pre deti a dorast
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
Čadca
Čadca pre dospelých
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
Čadca
Dolný Kubín pre deti a dorast
Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
Nemocničná 1944/10, 026 01
Dolný Kubín
Dolný Kubín pre dospelých
Dolnooravská Nemocnica S Poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
Nemocničná 1944/10
Dolný Kubín