Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Aká je funkcia magnetickej rezonancie, ultrazvuku, röntgen či CT-čko?

Vďaka pokročilej technológií a prístrojom lekári dnes už dokážu nahliadnuť do útrob ľudského tela bez toho, aby museli skalpelom prerezať pokožku pacienta. Zobrazovacie metódy sú už dnes štandardnou súčasťou postupu pri určovaní diagnózy. Pri diagnostike sa najčastejšie využíva : röntgen, CT - výpočtová tomografia, MR - magnetická rezonancia, ultrazvuk a osteodenzitometria.

Ako to celé funguje

Výsledkom vyšetrenia röntgenom môže byť statické zobrazenie, obrázok, alebo dynamické video. Štruktúry, cez ktoré röntgenové lúče neprenikajú, čiže kosti alebo kov, sú na záberoch svetlé. Ako tmavé sa zobrazujú miesta, cez ktoré lúče dokázali jednoducho preniknúť a ožiarili film, prípadne detektor.

Röntgen má isté obmedzenia, pretože nedokáže rozlíšiť štruktúry, ktoré sa v dráhe lúčov prekrývajú. Zobrazenie rebier preto môže napríklad prekrývať srdce. Z dvojrozmerného obrazu sa tiež nedá určiť, v akej hĺbke sa štruktúra nachádza.

Aj kvôli svojim nedostatkom sa röntgen využíva väčšinou na zobrazovanie dobre viditeľných kostí, či zubov. Obzvlášť užitočný je v prípade, ak lekár potrebuje zistiť úraz a poranenie kostry.

V prípade, že chce lekár vidieť mäkšie tkanivá, napríklad cievy, močové ústrojenstvo alebo črevá, musí si ich zvýrazniť pomocou kontrastných látok.Nevýhodou je, že jódové kontrastné látky môžu u niektorých ľudí sprevádzať vážne alergické reakcie. Pacienti preto môžu dostať preventívne lieky a nablízku by mal byť pre istotu aj anesteziológ.

Existujú aj preparáty, ktoré neobsahujú jód. Keďže sú pomerne drahé, dostávajú ich najmä rizikoví pacienti. Pri báryovej kontrastnej látke, ktorá sa používa na vyšetrenie  tráviaceho traktu, však riziko alergie nehrozí. K vyšetreniam röntgenom patrí aj vyšetrenie prsníkov – mamografia, vyšetrenie žíl a tepien – angiografia, alebo vyšetrenie močových ciest – urografia.

Na čo slúži CT (výpočtová tomografia)

CT vyšetrenie kombinuje röntgen a počítačový vyhodnocovací systém, ktorý rekonštruuje obraz. Vyšetrenie je bezbolestné a pacient pri ňom iba pokojne leží. Zariadenie vyzerá ako tunel. Pacient sa posúva prstencom, ktorý v milimetrových rozostupoch pomocou röntgenového žiarenia sníma kolmé rezy telom pacienta.

V zrekonštruovanom obraze sa stupňom šedi vyjadruje hustota tkaniva. Sýtosť farby je úmerná množstvu žiarenia, ktoré ním preniklo. Dajú sa dobre rozlíšiť aj štruktúry, ktoré sú veľké iba niekoľko milimetrov. Softvér dokáže vytvoriť 3D rekonštrukciu obrazu.

Výsledné zobrazenie je rekonštrukciou pomerov v snímanej časti tela. Najčastejšie sa zariadenie používa na vyšetrenie mozgu, lebky, chrbtice, či brušných a panvových orgánov. Dokáže zobraziť následky úrazov aj nádory. Hoci CT-čko vie byť v traumatológii výborným diagnostickým nástrojom, na klasickú zlomeniu kosti postačí aj štandardný röntgen.

Čo je osteodenzitometria

Zložitý názov označuje nebolestivé a pomerne krátke vyšetrenie pri diagnostike osteoporózy. Prístroj meria röntgenové žiarenie, ktoré prechádza vyšetrovanou časťou tela a dokáže odhaliť rednutie kostí. Sledovať možno kosti päty alebo predlaktia, no z nich lekár získa iba orientačnú informáciu o stave kostry. Najvhodnejšie je, ak sa pacientovi prístrojom vyšetrí drieková chrbtica a horná časť stehnovej kosti. Vďaka tomu je u pacienta možné odhadnúť riziko zlomenín v najviac ohrozených miestach - stavcoch a stehnovej kosti.

Čo je magnetická rezonancia - MR

Magnetická rezonancia nevyužíva röntgenové žiarenie. Pacient si ľahne na podložku a pomocou supravodivého magnetu je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Rezonancia je bezbolestná a v závislosti od rozsahu vyšetrenia môže trvať 15 minút až vyše pol hodiny.

Pacient musí ležať bez pohnutia, inak budú zábery nekvalitné. Prístroj môže mať podobu tunela, alebo môže byť otvorený. Zariadenie sníma intenzitu energie protónov vodíka v jednotlivých štruktúrach tela, ktoré reagujú na stimuláciu vlnením. Množstvo vody, ktoré je pre každú štruktúru rôzne, vyžaruje počas a po stimulácii rádiové vlny rôznej intenzity.

Počítač na ich základe vytvorí dvojrozmerné, alebo trojrozmerné zobrazenie a štruktúram dokáže priradiť farebnú interpretáciu.

Výhodou je väčšie rozlíšenie a kontrast, než umožňuje röntgenové žiarenie. Technológia sa dá využiť využiť na vyšetrenie akejkoľvek časti tela. Používa sa najmä na vyšetrenia mozgu, obzvlášť pri porážke, skleróze multiplex epilepsii, migréne a pri nádoroch hlavy. Uplatní sa aj pri problémoch s chrbticou, žlčníkom, pankreasom či s kĺbmi. Nevýhodou rezonancie je, že ju nemožno bezpečne vykonávať v prípade, ak má pacient v tele kovové predmety - napríklad svorky či náhradné kĺby.

Čo je ultrazvuk

Uplatnenie ultrazvuku je podobne široké, ako pri röntgenových metódach. Prekonáva ich ale svojou neinvazívnosťou a dostupnosťou.Ultrasonografia je bez žiarenia, registruje výhradne akustické rozhranie.

Čím rozdielnejšie vlastnosti (hustota a rýchlosť šírenia zvuku) majú dve prostredia fyzikálne, tým zreteľnejšie sa zobrazí rozhranie medzi nimi. Základnou súčasťou prístroja je vyšetrovacia sonda, v ktorej sa elektrická energia mení pomocou piezoelektrických kryštáľov na krátke impulzy vlnenia vo frekvencii. Je tak vysoká, že ju ľudské ucho nedokáže zachytiť.

Kmitanie kryštáľov sa prenáša do tkaniva a v závislosti od frekvencie kmitov preniká do hĺbky. Sonograf najskôr vysiela ultrazvukové vlny a potom ich odrazené zachytáva a spracúva. Ultrazvukom sa dá získať množstvo informácií o tvare, uložení, ohraničení a veľkosti zobrazovaných orgánov. Zobrazí štruktúru orgánov, priesvit ciev a hrúbku ich steny.

Vyšetrenie brucha zahŕňa zobrazenie pečene, žlčovodov a žlčníka, pankreasu, sleziny, obličiek, uzlín a veľkých ciev. Dokáže odhaliť hromadenie tekutiny v brušnej dutine, výduť brušnej aorty, väčšinou sa dá zachytiť aj zväčšené nadobličky. Vyšetrenie srdca (echokardiografia) ukáže veľkosť jednotlivých častí srdca, hrúbku a pohyblivosť jeho stien, činnosť aj stav chlopní a veľkých ciev, ktoré sú na srdce napojené.

Ultrazvuk zobrazuje aj nebezpečné útvary vo vnútri srdca a prúdenie krvi. Ultrazvuk sa môže zavádzať aj do telesných dutín a vďaka tomu dokáže zobraziť orgány v bezprostrednej blízkosti sondy. Takto sa využíva najmä pri vyšetrení tráviaceho traktu a v gynekológii.