Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Arteriálny vred predkolenia

Vznik arteriálneho vredu predkolenia je následkom ischemickej choroby dolných končatín (periférneho arteriálneho obliterujúcecho ochorenia), respektíve je prejavom jej štvrtého štádia.

Ak sa nepodarí predísť vzniku ulcerácie včasnou preventívnou liečbou, vzniká väčšinou náhle, rýchlo napreduje, a to najčastejšie v nasledujúcich lokalizáciách: akrálne (vzdialené) miesta, ako prsty na nohách, interdigitálne priestory (medzi prstami) a na pätách, môžu však vzniknúť aj kdekoľvek inde na dolných končatinách.

Vred vzniká v dôsledku ochorení periférnych tepien. Arteriálny vred býva veľmi bolestivý (okrem pridruženej diabetickej neuropatie) a tiež hlboký – často siaha až po fasciu alebo ku kosti. Toto ochorenie sprevádza len minimálne alebo vôbec nehmatateľný pulz na príslušných artériách, index členkového tlaku (ABPI) menší než 0,6, spomalený kapilárny návrat a hladká chladná pokožka s dystrofickými zmenami.

Často môže ísť o vred zmiešanej arteriovenóznej etiológie. Rozhodujúce pre úspešný začiatok liečby arteriálnych vredov je najmä skoré určenie diagnózy a zvolenie najlepšieho liečebného postupu vrátane plasticko-chirurgických operácií na tepnovom riečisku.

Vyskytuje sa najčastejšie na prstoch a päte nohy. Približne 10 % všetkých vredov predkolenia je arteriálneho pôvodu. Tieto vredy vznikajú v dôsledku postupného zužovania až ucpania periférnyh tepien. Lumen artérií sa vplyvom aterosklerotických a ateromatóznych usadenín na stene cievy postupne zužuje. Následkom je chronická ischémia až nekróza kože.

Arteriálny vred predkolenia sa vyskytujú predovšetkým pri pacientoch vo vyššom veku alebo pri pacientoch s dlhotrvajúcim vysokým tlakom. Najčastejšie sú lokalizované na prstoch a na päte, v oblasti vonkajšieho členku či v miestach tlaku obuvi nad kostnými prominenciami.

Ulcus cruris venosum vzniká pomerne náhle a má rýchly priebeh. Vredy vzniknuté na podklade ochorenia tepien často zasahujú tkanivo veľmi hlboko (nezriedka až ku kosti) a sú sprevádzané modrými až čiernymi hemoragiami. Následkom ťažkých porúch prekrvovania dochádza ku vzniku nekróz. Zápalové zmeny odohrávajúce sa v najbližšom okolí začínajúcich vredov sú príčinou okolitého začervenania.

Vzniku ulceracií predchádzajú asi u 10 % pacientov klaudikačné problémy, predovšetkým u chorých trpiacich dyslipidémiou, cukrovkou, hypertenziou a u silných fajčiarov. Medzi rizikové faktory vzniku aterosklerózy patrí konstitučná dispózia, nezdravý spôsob života (predovšetkým strava bohatá na tuky a kalórie), hypertenzia, diabetes mellitus, hypotyreóza, nefropatia, poruchy metabolizmu lipidov, trombofília a pľúcna insuficiencia.

Arteriálny vred predkolenia je značne bolestivé ochorenie a to predovšetkým v nočných hodinách pri vodorovnej či zvýšenej polohe nôh. Dôležitá je presná diagnóza a odstránenie nekrózy. Na začiatku liečby stojí presné stanovenie diagnózy a zhodnotenie stupňa postihnutia tepnového systému. Pre stanovenie stupňa postihnutia aterosklerózou je vhodné riadiť sa stupnicou podľa Fontaina:

  1. štádium – bez príznakov, ľahké unavenie saštádium
    a ) Klaudikačné bolesti od prekonania vzdialenosti dlhšej ako 200 m
    b ) Klaudikačné bolesti od prekonania vzdialenosti kratšej ako 200 m
  2. štádium – kľudová bolesť
  3. štádium – trvalá bolesť, ulceracia až gangréna


Ďalej je nutné odstrániť príčiny, ktoré toto ochorenie vyvolali, alebo ju aspoň zmierniť a kompenzovať sprievodné ochorenie. Snahou je tiež obnoviť alebo zlepšiť prekrvenie. Systém lokálneho ošetrenia je veľmi podobný postupu pri venóznych vredoch predkolenia. Na prvom mieste vždy stojí toaleta rany, nutné je odstránenie nekrózy a v prípade potreby doplnenie liečby antibiotikami pre potlačenie infekcie. Pri lokálnom ošetrovaní sa ďalej riadime aktuálnym stavom rany a volíme materiál podľa fázy hojenie a vlastností krycích materiálov.

Celková úprava životosprávy aj dôsledná starostlivosť o nohy. Vhodnou prevenciou, a to nielen arteriálnych vredov predkolenia, je prestať fajčiť a zbaviť sa nadváhy. Ďalej sa odporúča znížiť množstvov tukov v strave a jesť viac ovocia a zeleniny. Krvný obeh v nohách tiež zlepšuje pravidelné cvičenie. Veľmi dôležitú úlohu hrá aj správna voľba obuvi a jej veľkosti rovnako ako pravidelná hygiena dolných končatín a návšteva pedikéra...