Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Čo spôsobuje zavšivenie u detí a dospelých

Aj keď udržujete doma takpovediac stopercentnú hygienu, to ešte neznamená, že si nemôžete domom priniesť vši.  Pôvodca pedikulózy, „čiže voš detskej“  je cudzopasník živiaci sa krvou hostiteľa, ktorý je schopný parazitovať iba na človeku a to na vlasoch. Ich veľkosť je od 2,0 do 3,5 mm.


Voš detská
Má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a saniu. Samičky kladú denne 3-4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Preto je obtiažne ich vyčesávať bez špeciálnych prípravkov ktoré nie sú na fyzikálnej báze.


Vývoj
Vývoj vší z vajíčok cez larválne štádia až k dospelému jedincovi trvá priemerne 20 dní, jeho dĺžka závisí od teploty. Vajíčka zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8x 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne. Za život nakladú asi 100-140 vajíčok.

Ako sa možno všami nakaziť?
Keďže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek. Od zavšiveného zdroja je možný prechod na nového hostiteľa od začiatku zavšivenia až do doby jeho likvidácie. Vši sa šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch (rodina, predškolské a školské zariadenia, ubytovne), ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov (hrebene, kefy, čiapky, šálu, osobná a posteľná bielizeň). Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach.


Je výskyt vší v súčasnosti vyšší ako v minulosti?
Z odbornej literatúry  sa dozvedáme, že výskyt sa v posledných desiatich  rokoch na celom svete zvyšuje. Je to spôsobené stratou účinnosti bežných  prípravkov v dôsledku rezistencie vší voči insekticídom, ktoré tieto prípravky obsahujú. Údaje z rôznych krajín o výskyte vší sa pohybujú v rozmedzí od 2 až do 60 %.  Štatisticky presné údaje ale nie sú k dispozícii vzhľadom na to, že výskyt vší (pedikulózy) nepodlieha povinnému hláseniu prenosných ochorení a tým pádom nie je o tom informovaná ani verejnosť.


U koho je výskyt vší najčastejší?
Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12 ročných. Dôvodom pomerne ľahkého prenosu u detí tejto vekovej skupiny je to, že deti sa často pri hrách dotýkajú hlavami, ale aj prenosom cez oblečenie.

Závisí výskyt vší od ročného obdobia?
V zimnom období je výskyt vší vyšší. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že predovšetkým v zime sa nosia pokrývky hlavy, ktoré si deti pri hrách aj vymieňajú, a tým sa vši môžu prenášať. V letnom období sa čapice nenosia a viac sa aj strihajú vlasy.

Ako sa dá zbaviť vší čo najúčinnejšie?
Časté umývanie vlasov síce čiastočne bráni pomnožovaniu parazitov vo vlasoch, ale toto opatrenie nemožno považovať za dostatočné. Samotné umytie vši z vlasov neodstráni!
Je potrebné ošetriť vlasy prípravkom proti všiam dostupným na trhu, ale ktorý nie je len na chemickej báze na koľko voš decká častejším používaním získava rezidenciu na daný produkt. Na trhu sa nachádzajú prípravky aj na fyzikálnej báze, vďaka čomu sa vši nedokážu udržať vo vlasoch.

Ošetrenie
Na trhu je mnoho prípravkou, ale vyberte si taký, ktorý je bez parabénov, silnej chémie a dokáže  zabrániť opätovnému napadnutiu. Ak sa kúra neaplikuje u všetkých zainteresovaných, môže dôjsť k ďalšiemu prenosu! Zároveň je nutné vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť.

Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť je nutné vyprať min. v 2 cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, príp. postriekať prípravkom na lezúci hmyz.

Čo robiť v prípade, keď si rodič sám nedokáže poradiť s odstránením vší?
Zavšivenie je ochorenie zaradené do medzinárodnej klasifikácie chorôb pod kódom B85. Na základe tejto skutočnosti je lekár povinný zabezpečiť príslušnú liečebno - preventívnu starostlivosť, a to buď samostatne alebo v spolupráci s príslušným špecialistom, čím Vás nemôže odbiť a poslať len do lekárne!