Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Matka a dieťa

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus): diagnózu odhalí oGTT test

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus): diagnózu odhalí oGTT test

Diabetes, ľudovo známy ako cukrovka, je ochorenie charakteristické dlhodobo zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Rozoznávame viacero typov diabetu – diabetes mellitus II. typu, diabetes mellitus I. typu, LADA diabetes a gestačný diabetes mellitus. Väčšina druhov diabetu je doživotným ochorením. Jedinou výnimkou je gestačný diabetes mellitus – tehotenská cukrovka.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes

Tehotenská cukrovka, nazývaná aj gestačný diabetes, je druh cukrovky, ktorý sa objavuje u žien počas obdobia gravidity. Ide o metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje zvýšenú hladinu cukru v krvi. Ochorenie trvá celé tehotenstvo a po pôrode zvyčajne ustúpi. Vyskytuje sa približne u 3 až 5 % tehotných žien. Každá budúca mamička v tehotenstve podstúpi glukózový test. Keďže nie je možné úplne zabrániť gestačnej cukrovke, je dôležité osvojiť si zdravé návyky, ktoré môžu znížiť riziko rozvoja tejto diagnózy.

Rizikové faktory

Pravdepodobnosť vzniku tehotenskej cukrovky stúpa v prípade, ak sa u budúcej mamičky vyskytuje niektorý z nasledujúcich rizikových faktorov:

 • prítomnosť tehotenskej cukrovky pri predchádzajúcom tehotenstve,
 • predchádzajúci pôrod dieťaťa s hmotnosťou nad 4 kg,
 • cukrovka u blízkych príbuzných (rodičia, súrodenci),
 • vek nad 35 rokov,
 • žena v minulosti utrpela spontánne potraty,
 • obezita (BMI nad 30), prípadne väčší prírastok hmotnosti v gravidite (viac než 12 kilogramov),
 • fajčenie,
 •  syndróm polycystických vaječníkov,
 • priveľký objem plodovej vody,
 • vysoký krvný tlak.

Príznaky tehotenskej cukrovky sú ťažko pozorovateľné

Príznaky tehotenskej cukrovky sú podobné, ako pri iných druhoch cukrovky. Ide prevažne o nešpecifické príznaky ako sú časté močenie, smäd, časté uro-gynekologické zápaly či zvýšená únava. Hladina cukru v krvi je pri tomto druhu cukrovky zvýšená len mierne, preto sa ochorenie nemusí prejaviť žiadnymi príznakmi. To ale neznamená, že ochorenie nie je potrebné včas odhaliť. Neliečená cukrovka v tehotenstve priamo ohrozuje vývoj plodu a môže mať negatívny vplyv aj na zdravie budúcej mamičky. Glukózový tolerančný test (oGTT test) čaká preto povinne každú tehotnú ženu.

Gestačná cukrovka

oGTT test – diagnostika nielen gestačného diabetu

Vyšetrenie zamerané na odhalenie tehotenskej cukrovky absolvuje každá budúca mamička u svojho lekára. Diagnostika prebieha povinne v 24. až 28. týždni tehotenstva prostredníctvom orálneho glukózo-tolerančného testu – oGTT. Ak vás čaká oGTT, deň pred vyšetrením nemeňte svoju životosprávu, neobmedzujte príjem cukrov ani nepodávajte extrémne fyzické výkony. Mohlo by dôjsť k skresleniu výsledkov oGTT testu.

Priebeh orálneho glukózo-tolerančného testu

Vyšetrenie prebieha v ambulancii lekára. Potrebné je prísť nalačno (odstup od posledného jedla aspoň 8 hodín). Povolené je len pitie čistej vody. Aj cukríky a žuvačky bez cukru môžu skresliť výsledok testu. V úvode vyšetrenia lekár odoberie vzorku krvi, z ktorej určí hladinu cukru v krvi pred jedlom. Následne sa vypije roztok, v ktorom je rozpustených presne 75 gramov glukózy. Nápoj je potrebné vypiť celý v priebehu 3 až 5 minút. Po vypití sa čaká 2 hodiny, po ktorých lekár vykoná druhý odber krvi na určenie hladiny cukru. Ak je hladina cukru v krvi vysoká, môže byť následne vykonaný trojhodinový test na toleranciu glukózy v ústnej dutine. 

GlucosePro glukózový nápoj pre oGTT

GlucosePro
 
Vypiť veľké množstvo glukózy nalačno môže byť nepríjemné a môže z toho prísť aj nevoľno. V takomto prípade je nutné vyšetrenie opakovať v iný deň. Problém s nepríjemnou chuťou sladkého roztoku rieši nápoj z našej ponuky – GlucosePro. Nápoj je ochutený príjemnou malinovou chuťou, čo pomáha zmierniť nepríjemné pocity počas konzumácie roztoku. GlucosePro obsahuje presne stanovenú dávku čistej glukózy 75 g / 250 ml. Spĺňa všetky požiadavky stanovené na orálny test glukózovej tolerancie.
 
Nápoj sa dobre sa znáša aj v prvom trimestri tehotenstva. Okrem diagnostiky gestačného diabetu je nápoj možné použiť aj na pohodlnú diagnostiku pri podozrení na glukózovú intoleranciu a diabetes mellitus. Orálny glukózový test s prípravkom GlucosePro je vhodný aj pri alergii na nikel a bez CO2. Testovanie na gestačný diabetes môžete vyžiadať u svojho lekára. Ak nemáte známu históriu cukrovky a na začiatku tehotenstva máte normálne hladiny krvného cukru, lekár bude kontrolovať gestačný diabetes až od 24. do 28. týždňa tehotenstva, vyžiadať ho môžete aj skôr.
 

Liečba tehotenskej cukrovky

V prípade, ak oGTT test potvrdí gestačný diabetes, čaká budúcu mamičku počas tehotenstva liečba cukrovky. Vo väčšine prípadov postačujú na liečbu tehotenskej cukrovky úprava jedálnička a pravidelný pohyb. Nasadiť liečbu liekmi na predpis s účinnou látkou metformin, alebo inzulínom, je potrebné len v minime prípadov. Dôležitou súčasťou liečby tehotenskej cukrovky je aj domáca samokontrola glykémie. Odporúča sa merať 4 hodnoty za deň – ráno nalačno, 2 hodiny po raňajkách, po obede a po večeri.

Diéta pri tehotenskej cukrovke

Jedálniček pri tehotenskej cukrovke vychádza zo zásad racionálneho stravovania. Základom je obmedzenie konzumácie potravín s vysokým glykemickým indexom a sacharidov. Neodporúča sa konzumovať sacharózu, glukózu ani fruktózu. Čerstvé ovocie je možné konzumovať v primeranom množstve, nemá sa však jesť s hlavným jedlom. Interval medzi jednotlivými jedlami by mal byť dvoj až trojhodinový.
Medzi nevhodné potraviny patria:
 •  sladkosti,
 •  polotovary,
 • potraviny a nápoje obsahujúce jednoduché cukry,
 • vyprážané jedlá,
 •  šťavy a džúsy,
 •  jedlá s obsahom bielej múky,
 • veľké množstvo sacharidových príloh (napr. ryža, zemiaky).
Gestačný diabetes vzniká počas tehotenstva a po jeho ukončení spravidla zaniká. Po pôrode sa opäť opakuje oGTT test po šestonedelí a následne 6 mesiacov od pôrodu. S odznením tehotenskej cukrovky končí aj jej liečba. Netreba ale zabúdať na zdravú životosprávu. U množstva mamičiek, ktoré počas tehotenstva trpeli tehotenskou cukrovkou, sa v priebehu nasledujúcich 10 rokov rozvinie diabetes II. typu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa po prekonanej tehotenskej cukrovke odporúča mamičkám po prekročení 40. roku života absolvovať pravidelne glukózotolerančný test.
Tehotenstvo a obavy

Tehotenstvo a obavy

Pre tehotné ženy je 9 mesiacov očakávania síce náročným, ale veľmi šťastným obdobím. Počas tehotenstva myslia budúce mamičky predovšetkým na nenarodené dieťatko a snažia sa mu dať to najlepšie aj tým, že sa o seba viac starajú. Tým máme na mysli hlavne duševnú pohodu, vyváženú stravu, dostatok vitamínov, minerálov, ale viete čo hľadajú budúce mamičky najčastejšie na internete? 

Čo znamená tehotenská knižka?

Tehotenskú knižku vystaví žene gynekológ po potvrdení gravidity na tzv. tehotenskej poradni. Prvá poradňa by sa mala uskutočniť najlepšie do jedného mesiaca od pôvodne očakávaného termínu menštruácie (cca v 6. – 8. týždni tehotenstva). 

Kedy oznámiť v zamestnaní, že som tehotná? 

Síce nie je povinnosťou oznamovať tehotenstvo zamestnávateľovi, ale je vo vašom záujme, aby ste tak urobili, ak stojíte o osobitnú ochranu tehotných žien podľa Zákonníka práce, ktorá sa týka napríklad úpravy pracovných podmienok, pracovného času, zákazu výpovede v ochrannej dobe. Ak chcete informovať svojho zamestnávateľa o svojom tehotenstve, je treba urobiť tak písomne a predložiť o tom aj lekárske potvrdenie (na tento účel slúži práve tehotenská knižka). Ak ste nezamestnaná, evidovaná na Úrade práce, tehotenstvo nie je dôvod, aby vás vyradili z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Aj po potvrdení tehotenstva gynekológom si budete naďalej hľadať prácu. Z evidencie vás vyradia najneskôr dňom narodenia vášho bábätka, ak sa vám dovtedy nepodarí nájsť zamestnanie. 

Je môj zamestnávateľ povinný upraviť mi pracovné podmienky?

Určite áno ak ma vaša práca priami vplyv na vašu výkonnosť, zdravie a bezpečnosť. Možno bude nutné upraviť váš pracovný čas, najmä, ak pracujete v noci alebo si budete chcieť dohodnúť so zamestnávateľom kratší pracovný čas. Všetko je na individuálnej dohode a druhu práce aký vykonávate. Vo všeobecnosti platí, že tehotné ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu, ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú tehotenstvo zo zdravotných príčin. 

Kedy môžem nastúpiť na materskú dovolenku

O nástupe na materskú dovolenku máte povinnosť informovať svojho zamestnávateľa, a to písomne, najmenej jeden mesiac vopred. Pokiaľ chcete pracovať až do pôrodu, dá sa to, avšak materská dovolenka sa vám môže skrátiť. V prípade bezproblémového tehotenstva by ste mali nastúpiť na materskú dovolenku cca 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu, t. j. v 34. týždni tehotenstva (najskôr v 32. týždni tehotenstva, ak neporodíte skôr). Ak máte rizikové tehotenstvo a z titulu dočasnej práceneschopnosti poberáte nemocenské, nastúpiť na materskú dovolenku môžete najskôr v 32. týždni tehotenstva (a požiadať si o materské). Zamestnávateľovi treba s oznámením o nástupe na materskú dovolenku predložiť aj tlačivo Sociálnej poisťovne “Žiadosť o materské.” Vystavuje ho lekár (gynekológ) na tehotenskej poradni, ktorý v ňom uvedie aj dátum očakávaného dňa pôrodu. Zamestnávateľ po potvrdení potrebných údajov žiadosť o materské následne doručí pobočke Sociálnej poisťovne v mieste svojho sídla. Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba žiadosť doručujú pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Ako si vybrať lekára, pôrodnicu či pediatra?

V čase, kedy nastúpite na materskú dovolenku, by ste mali mať vybratú pôrodnicu, v ktorej sa bábätko narodí a absolvovať v nej tehotenské poradne. Výber by vám mohol uľahčiť náš projekt Sprievodca pôrodnicami. Možno uvažujete nad tým, že si zazmluvníte pôrodníka, pôrodnú asistentku, prípadne zvažujete, kto vám bude robiť doprovod pri pôrode (otec dieťatka, dula…). Zistite si, či takéto služby poskytuje Vaša pôrodnica a či sú spoplatnené. Aj tieto informácie nájdete v našom Sprievodcovi pôrodníc. Ešte pred pôrodom musíte mať vybratého aj pediatra. V pôrodnici budú vyžadovať jeho kontaktné údaje, na ktoré budú posielať výsledky vyšetrení vášho dieťatka, ktoré absolvuje v pôrodnici. Aj preto je nutné osloviť ho vopred a spýtať sa, či si vaše dieťa vezme do starostlivosti. Stále platí rajonizácia, teda pediater z obvodu, pod ktorý patríte, vaše dieťa zobrať musí. Každý iný pediater môže zobrať vaše dieťa po dohode. Mali by ste lekárovi oznámiť predpokladaný termín pôrodu a dohovoriť sa s ním na ďalšom postupe – prvej návšteve novorodenca. 

Aké povinnosti ma čakajú po pôrode?

Po narodení bábätka začne väčšina vybavovačiek na úradoch. Ak ste manželia – tieto pochôdzky môže absolvovať váš manžel aj sám, bez vás. Ak nie ste manželia – a urobili ste súhlasné vyhlásenie o otcovstve na matričnom úrade vopred, ešte pred narodením dieťaťa, v takom prípade bude mama oslobodená od návštev úradov po narodení bábätka, úradom postačí návšteva otca bez ďalšieho doprovodu. Ak určenie otcovstva ponecháte až na obdobie po pôrode, bude treba, aby sa na matriku kvôli súhlasnému vyhláseniu o otcovstve dostavili obidvaja rodičia. 

Mýty, alebo čo v skutkočnosti škodí počas dojčenia

Mýty, alebo čo v skutkočnosti škodí počas dojčenia

Antiperspirant

Istý čas bol priam ošiaľ ohľadne hliníka v kozmetických výrobkoch a hlavne v antiperspirantoch. Je to látka ktorá sa bežne vyskytuje v antiperspirantoch jej úlohou je zabraňovaniu poteniu. Sú prívrženci a aj odporcovia, ale vedecké stanovisko nie je, ale netreba zúfať, lebo na trhu sú dostupné aj prípravky bez alkoholu a hliníka. Treba si uvedomiť, že hliník sa prirodzene vyskytuje bežne v životnom prostredí, takže väčšina z expozícií pochádza z potravy, a nie z pokožky. Skôr sa treba zamerať na dieťa, aby pri dojčení necítil rôzne rušivé pachy ako sú vône. Dobre tiež urobíte, ak sa budete vyhýbať sprejovým dezodorantom, pretože čiastočky sa môžu dostať na bradavky a spôsobiť ich nepríjemnú chuť.

Tabletky proti bolesti

Najčastejšie prípravky na zmiernenie bolesti a znižovanie horúčky na našom trhu je ibuprofén, acetaminofén a naproxén. Vo všeobecnosti ich môžu užívať aj dojčiace mamy, i keď samozrejme, každý liek má svoje výhody i riziká. Už v samotnej lekárni Vám odborný personál dokáže fundovane poradiť a preto treba vnímať hlavne svoje telo.

Kofein

Výskumy ktoré sa venovali danej problematike ukazujú, že množstvo kofeínu, ktoré vaše dieťa dostane cez materské mlieko je iba malým percentom toho, čo v skutočnosti vypijete. Viac ako tri šálky kávy by ste si však dať nemali, lebo pri vyšších dávkach sa kofeín z materského mlieka môže nahromadiť v tele dieťaťa, čo sa prejaví jeho plačlivosťou, podráždenosťou a nespokojnosťou.

Kalórie

Dojčiaca žena potrebuje asi 500 kalórií denne navyše oproti obdobiu, keď nedojčí. To stačí na to, aby sa mnohé dostali na svoju hmotnosť, ktorú mali pred tehotenstvom. Netreba sa ani prejedať, ani hladovať. Denne by ste mali prijať 1800 kalórií a strava musí byť vyvážená – ovocie, zelenina, chudé mäso, orechy, celozrnné výrobky, dostatok tekutín. Najlepší spôsob, ako zistiť, či sa stravujete správne a dostatočne, je počúvať vlastné telo a všímať si ho a nie byť pod taktovkou módnych trendov.

Alkohol

Pri príme akéhokoľvek alkoholu i keď v malom množstve si treba uvedomiť že i malé množstvo dokáže zmeniť chuť materského mlieka. Popíjanie alkoholu okrem toho môže znížiť produkciu mlieka. Ešte horšie je však to, že alkohol je neurotoxín, ktorý má vplyv na rozvoj mozgu malých detí. Odborníci radia počas dojčenia nepiť alkohol vôbec. Je už len na vašom zvážení ako sa rozhodnete.

Nedostatok jódu v tehotenstve môže ohroziť zdravie bábätka

Nedostatok jódu v tehotenstve môže ohroziť zdravie bábätka

Aj keď je obdobie tehotenstva pre väčšinu žien úžasné, pre telo je to značná záťaž.  Organizmus matky aj plodu potrebuje pre správne fungovanie a vývoj dostatok výživy, vitamínov a minerálov. Veľmi dôležitý je jód, ktorého deficit môže vážne poškodiť vývin plodu aj novorodenca. Jód by teda mali v dostatočnej miere užívať nie len tehotné, ale aj dojčiace ženy.

Nedostatok jódu môže spôsobiť hormonálne zmeny, spomalenie metabolizmu i poruchy kardiovaskulárneho systému. Jód v tehotenstve je mimoriadne dôležitý pre celý metabolizmus, predovšetkým pre hormóny štítnej žľazy, ktoré regulujú energetickú rovnováhu v tele a tým aj fyzický vývoj. Štítna žľaza počas tehotenstva pracuje na plné obrátky a preto potrebuje jód ako palivo pre správnu produkciu hormónov.

Prečo je jód v tehotenstve dôležitý?

Nedostatok jódu v tehotenstve môže spôsobiť poškodenie mozgu a dokonca kreténizmus. Ak budete trpieť deficitom jódu počas tehotenstva a dojčenia, ohrozený je mentálny aj fyzický vývin plodu aj dieťaťa. Nedostatok jódu môže spôsobiť aj problémy so sluchom a rečou, ktoré môžu u dieťaťa nastať neskôr v živote. Prísun jódu je preto potrebné zabezpečiť vhodnou stravou s vyšším obsahom jódu, ako napríklad morské ryby, ale aj doplnkami výživy. 

Jód v tehotenstve
 

Riziká nedostatku jódu v tehotenstve

 
 • poškodenie mozgu, buď vyvíjajúceho sa plodu, alebo už narodeného dieťaťa,
 • porucha psychických funkcií dieťaťa,
 •  poruchy vývoja kostry,
 •  srdcové poruchy,
 • pokles inteligencie dieťaťa,
 • vyššie riziko porúch v ďalšom priebehu života.

Ako sa prejavuje nedostatok jódu v tehotenstve

Hlavný príznakom nedostatku jódu je zvýšená alebo znížená funkcia štítnej žľazy. Tá môže spôsobiť výkyvy váhy alebo zväčšenie štítnej žľazy, takzvaná struma, a s ňou súvisiace problémy s dýchaním, vrátane dýchavičnosti. Nedostatok jódu môže spôsobiť aj ďalšie komplikácie počas tehotenstva. Všeobecne odporúčaná denná dávka jódu pre tehotné a dojčiace ženy je 250 mikrogramov.

Jód v strave

Ľudské telo jód neprodukuje, preto ho musíme prijímať prostredníctvom stravy. Tým zabránime vzniku jeho nedostatku. Jód sa nachádza vo viacerých potravinách, medzi tie najbohatšie patria: morské ryby (hlavne treska), morské riasy, jodidovaná soľ, v menšej miere aj vajcia a sušené slivky. Čoraz obľúbenejšie je dopĺňanie jódu prostredníctvom výživových doplnkov.

100 % organický jód v doplnku Jódaqua

Jódaqua je výživový doplnok s biologicky aktívnym jódom, pričom jeho nadbytok telo prirodzene vylúči, takže užívanie je bezpečné. Stačí ho denne pridať do vody alebo iného nápoja a vypiť, čím pokryjete dennú potrebu jódu. Ide o prírodnú minerálnu vodu, ktorá okrem jódu obsahuje aj ďalšie minerálne látky prospešné pre zdravie matky a dieťaťa.