Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus): diagnózu odhalí oGTT test

Diabetes, ľudovo známy ako cukrovka, je ochorenie charakteristické dlhodobo zvýšenou hladinou glukózy v krvi. Rozoznávame viacero typov diabetu – diabetes mellitus II. typu, diabetes mellitus I. typu, LADA diabetes a gestačný diabetes mellitus. Väčšina druhov diabetu je doživotným ochorením. Jedinou výnimkou je gestačný diabetes mellitus – tehotenská cukrovka.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes

Tehotenská cukrovka, nazývaná aj gestačný diabetes, je druh cukrovky, ktorý sa objavuje u žien počas obdobia gravidity. Ide o metabolické ochorenie, ktoré spôsobuje zvýšenú hladinu cukru v krvi. Ochorenie trvá celé tehotenstvo a po pôrode zvyčajne ustúpi. Vyskytuje sa približne u 3 až 5 % tehotných žien. Každá budúca mamička v tehotenstve podstúpi glukózový test. Keďže nie je možné úplne zabrániť gestačnej cukrovke, je dôležité osvojiť si zdravé návyky, ktoré môžu znížiť riziko rozvoja tejto diagnózy.

Rizikové faktory

Pravdepodobnosť vzniku tehotenskej cukrovky stúpa v prípade, ak sa u budúcej mamičky vyskytuje niektorý z nasledujúcich rizikových faktorov:

 • prítomnosť tehotenskej cukrovky pri predchádzajúcom tehotenstve,
 • predchádzajúci pôrod dieťaťa s hmotnosťou nad 4 kg,
 • cukrovka u blízkych príbuzných (rodičia, súrodenci),
 • vek nad 35 rokov,
 • žena v minulosti utrpela spontánne potraty,
 • obezita (BMI nad 30), prípadne väčší prírastok hmotnosti v gravidite (viac než 12 kilogramov),
 • fajčenie,
 •  syndróm polycystických vaječníkov,
 • priveľký objem plodovej vody,
 • vysoký krvný tlak.

Príznaky tehotenskej cukrovky sú ťažko pozorovateľné

Príznaky tehotenskej cukrovky sú podobné, ako pri iných druhoch cukrovky. Ide prevažne o nešpecifické príznaky ako sú časté močenie, smäd, časté uro-gynekologické zápaly či zvýšená únava. Hladina cukru v krvi je pri tomto druhu cukrovky zvýšená len mierne, preto sa ochorenie nemusí prejaviť žiadnymi príznakmi. To ale neznamená, že ochorenie nie je potrebné včas odhaliť. Neliečená cukrovka v tehotenstve priamo ohrozuje vývoj plodu a môže mať negatívny vplyv aj na zdravie budúcej mamičky. Glukózový tolerančný test (oGTT test) čaká preto povinne každú tehotnú ženu.

Gestačná cukrovka

oGTT test – diagnostika nielen gestačného diabetu

Vyšetrenie zamerané na odhalenie tehotenskej cukrovky absolvuje každá budúca mamička u svojho lekára. Diagnostika prebieha povinne v 24. až 28. týždni tehotenstva prostredníctvom orálneho glukózo-tolerančného testu – oGTT. Ak vás čaká oGTT, deň pred vyšetrením nemeňte svoju životosprávu, neobmedzujte príjem cukrov ani nepodávajte extrémne fyzické výkony. Mohlo by dôjsť k skresleniu výsledkov oGTT testu.

Priebeh orálneho glukózo-tolerančného testu

Vyšetrenie prebieha v ambulancii lekára. Potrebné je prísť nalačno (odstup od posledného jedla aspoň 8 hodín). Povolené je len pitie čistej vody. Aj cukríky a žuvačky bez cukru môžu skresliť výsledok testu. V úvode vyšetrenia lekár odoberie vzorku krvi, z ktorej určí hladinu cukru v krvi pred jedlom. Následne sa vypije roztok, v ktorom je rozpustených presne 75 gramov glukózy. Nápoj je potrebné vypiť celý v priebehu 3 až 5 minút. Po vypití sa čaká 2 hodiny, po ktorých lekár vykoná druhý odber krvi na určenie hladiny cukru. Ak je hladina cukru v krvi vysoká, môže byť následne vykonaný trojhodinový test na toleranciu glukózy v ústnej dutine. 

GlucosePro glukózový nápoj pre oGTT

GlucosePro
 
Vypiť veľké množstvo glukózy nalačno môže byť nepríjemné a môže z toho prísť aj nevoľno. V takomto prípade je nutné vyšetrenie opakovať v iný deň. Problém s nepríjemnou chuťou sladkého roztoku rieši nápoj z našej ponuky – GlucosePro. Nápoj je ochutený príjemnou malinovou chuťou, čo pomáha zmierniť nepríjemné pocity počas konzumácie roztoku. GlucosePro obsahuje presne stanovenú dávku čistej glukózy 75 g / 250 ml. Spĺňa všetky požiadavky stanovené na orálny test glukózovej tolerancie.
 
Nápoj sa dobre sa znáša aj v prvom trimestri tehotenstva. Okrem diagnostiky gestačného diabetu je nápoj možné použiť aj na pohodlnú diagnostiku pri podozrení na glukózovú intoleranciu a diabetes mellitus. Orálny glukózový test s prípravkom GlucosePro je vhodný aj pri alergii na nikel a bez CO2. Testovanie na gestačný diabetes môžete vyžiadať u svojho lekára. Ak nemáte známu históriu cukrovky a na začiatku tehotenstva máte normálne hladiny krvného cukru, lekár bude kontrolovať gestačný diabetes až od 24. do 28. týždňa tehotenstva, vyžiadať ho môžete aj skôr.
 

Liečba tehotenskej cukrovky

V prípade, ak oGTT test potvrdí gestačný diabetes, čaká budúcu mamičku počas tehotenstva liečba cukrovky. Vo väčšine prípadov postačujú na liečbu tehotenskej cukrovky úprava jedálnička a pravidelný pohyb. Nasadiť liečbu liekmi na predpis s účinnou látkou metformin, alebo inzulínom, je potrebné len v minime prípadov. Dôležitou súčasťou liečby tehotenskej cukrovky je aj domáca samokontrola glykémie. Odporúča sa merať 4 hodnoty za deň – ráno nalačno, 2 hodiny po raňajkách, po obede a po večeri.

Diéta pri tehotenskej cukrovke

Jedálniček pri tehotenskej cukrovke vychádza zo zásad racionálneho stravovania. Základom je obmedzenie konzumácie potravín s vysokým glykemickým indexom a sacharidov. Neodporúča sa konzumovať sacharózu, glukózu ani fruktózu. Čerstvé ovocie je možné konzumovať v primeranom množstve, nemá sa však jesť s hlavným jedlom. Interval medzi jednotlivými jedlami by mal byť dvoj až trojhodinový.
Medzi nevhodné potraviny patria:
 •  sladkosti,
 •  polotovary,
 • potraviny a nápoje obsahujúce jednoduché cukry,
 • vyprážané jedlá,
 •  šťavy a džúsy,
 •  jedlá s obsahom bielej múky,
 • veľké množstvo sacharidových príloh (napr. ryža, zemiaky).
Gestačný diabetes vzniká počas tehotenstva a po jeho ukončení spravidla zaniká. Po pôrode sa opäť opakuje oGTT test po šestonedelí a následne 6 mesiacov od pôrodu. S odznením tehotenskej cukrovky končí aj jej liečba. Netreba ale zabúdať na zdravú životosprávu. U množstva mamičiek, ktoré počas tehotenstva trpeli tehotenskou cukrovkou, sa v priebehu nasledujúcich 10 rokov rozvinie diabetes II. typu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa po prekonanej tehotenskej cukrovke odporúča mamičkám po prekročení 40. roku života absolvovať pravidelne glukózotolerančný test.