Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Toto sú najčastejšie ochorenia ústnej dutiny

Sú definované ako zdravotné problémy a choroby samotného chrupu, ako aj s poruchy a choroby čeľustných kostí a sánky, pričom choroby ústnej dutiny postihujú aj ďasná, parodont, jazyk, podnebie a vnútorné sliznice a taktiež aj pery.

V rámci ústnej dutiny sú aj slinné žľazy, ktoré majú veľmi dôležité funkcie v rámci tráviacej sústavy a tieto párové žľazy môžu postihnúť taktiež rôzne zápalové a nezápalové choroby, ktoré môžu spôsobiť aj iné komplikácie v ústnej dutine. Ústna dutina ako taká je tvorená ústnou predsieňou a vlastnou ústnou dutinou, ktoré sú oddelené hranicu spojeného horného a dolného ústneho oblúku. V rámci ústnej predsiene sa nachádzajú teda všetky tkanivá pred zubami a v rámci ústnej dutiny, čiže pery, predsieňová klenba a horné a dolné zuboradie. Samotnú ústnu dutinu tvoria ďasná, zuby, jazyk, podnebie a nachádzajú sa tu aj malé a veľké slinné párové žľazy na každej strane. Vonkajšou hranicou sú čeľuste.

V ústnej dutine a v jej jednotlivých častiach sa nachádzajú rôzne typy tkanív. Ide buď o tvrdé kostné tkanivá, prípadne chrupavkovité tkanivá, väzivové tkanivá a tiež mäkké tkanivá pokryté vrchnou vrstvou sliznice a epitelových buniek. Túto časť organizmu postihujú choroby nádorové, nenádorové, zápalové, nezápalové, vrodené aj získane, pričom niektoré ochorenia a poruchy postihujú viaceré časti ústnej dutiny alebo spolu súvisia, iné sú zas lokalizované len na určitý druh tkaniva alebo na niektorú časť ústnej dutiny.

Choroby jazyka 

Jazyk je svalový orgán, ktorý sa nachádza v ústnej dutine na spodnej strane, pričom je pokrytý sliznicou, ktorá je husto inervovaná. Prostredníctvom jazyka človek môže ochutnávať prijímanú potravu, kedy na jazyku sa podobne ako v podnebí nachádzajú chuťové poháriky. Okrem toho sa jazyk podieľa aj na rečovej artikulácii a pomáha pri tvorbe zvukov. Vďaka svalom je možný jeho flexibilný pohyb, pričom jazyk sa skladá z koreňa, chrbáta, okraja a špičky. Ochorenia jazyka môžu byť zápalového aj nezápalového druhu. Medzi časté zápaly patria povrchové aj hlbšie zápaly, napríklad glositída, abscesový zápal, traumatická ulcerácia, infekčný zápal, zápal jazyka spôsobený dlhodobým a chronickým dráždením, alebo ide o zápal, ktorý sa týka nielen jazyka, ale aj iných slizníc a výsteliek v ústnej dutine, najčastejšie ďasien a podnebia. Ide o stomatitídy. V niektorých prípadoch zápalov dokonca prichádza aj k ulcerácii alebo k vzniku nekrotizujúcich abscesov.

Okrem zápalových ochorení môžu jazyk postihnúť aj rôzne ochorenia jeho papíl na povrchu, ako napríklad hypertrofie, čierny klkatý jazyk, čierny chlpatý jazyk či atrofia jazykových papíl. Jazyk postihujú aj rôzne anomálie tvaru alebo veľkosti, napríklad ochabnutie a atrofia svalov jazyka alebo hypertrofia niektorých častí jazyka. Na sliznici sa môžu objavovať aj aftózne alebo iné vredy, niekedy dokonca nádory a rakovinové ložiská. Pomerne častý je aj tzv. syndróm pálenia jazyka.

Ochorenia chrupu

Ľudský chrup je tvorený zubami, pričom vývin chrupu začína už v období tehotenstva. Človek sa rodí najprv s dočasným chrupom, ktorý pozostáva z mliečnych zubov a prerezávanie začína približne v 6.mesiaci života jedinca. Až vo veku okolo 6.rokov sa prerezáva trvalý chrup. Chrup však nie sú len zuby, ale aj celý nadväzujúci fixačný aparát zubov, mäkké a podporné tkanivá a štruktúry. Veľmi veľa chorôb chrupu buď priamo súvisí napríklad s ďasnami alebo čeľusťami, prípadne má dokonca príčinu v týchto ďalších častiach ústnej dutiny. Najdôležitejšou funkciou chrupu je prežúvanie a spracovanie potravy pre tráviacu sústavu. Najčastejšie sa choroby chrupu týkajú tvrdých tkanív zubov, či už ide o poruchy vývinu a vyrastania zubov alebo o problémy spôsobené zubným kazom.

Medzi časté poruchy vývinu patria rôzne formy bezzubosti, nadpočetnosť zubov, rôzne škvrny a povlaky na zuboch, taktiež abnormality tvaru alebo veľkosti zubov, u detí sú problémy najmä s vyrastaním a neprerezávaním zubov. Veľkým problémom je aj nadmerné opotrebovanie zubov, zubný kameň a problémy so sklovinou alebo zubovinou zubov. V rámci chrupu, postihujú rôzne defekty, ochorenia a anomálie aj iné tkanivá a časti zubov alebo celý chrup. Ide napríklad o zápaly zubnej drene, abscesy zubnej drene, nekrotické procesy ako sú gangrény, prípadne tiež o dreňové kalcifikácie a abnormálne prerastanie tvrdého tkaniva. Vyskytnúť sa môžu aj zubné abscesy v mäkkých tkanivách. Podporné tkanivá postihujú anomálie vzájomnej polohy, rôzne druhy defektných typov hryzu, anomálie v postavení zubov, prípadne atrofie alveolárneho hrebeňa.

Choroby ďasien a periodontálne choroby

S chrupom súvisia úzko aj ďasná a parodont, čo je závesný a fixačný systém zuba. Parodont je vlastne tkanivo obklopujúce zub a fixujúce ho do čeľuste, pričom samotný parodont sa skladá z ďasna, zubného cementu, alveolárnej kosti, ktorá tvorí kostné lôžko, ďaľej z ozubice a ďasnového žľabu. Ďasno je pokryté epitelom a sliznicou, ktorá je podobná ako sliznica ústnej dutiny. Viaceré patologické problémy a ochorenia ďasien majú súvislosť aj s parodontom a chrupom. Medzi veľmi časté problémy patria zápaly ďasien, ktoré môžu mať formu akútneho, chronického a tiež abscesového zápalu. Najbežnejším zápalom je akútny zápal ďasna vyvolaný baktériami zo zubného povlaku alebo na základe vírusovej infekcie. Okrem ďasna postihujú zápaly napríklad aj ozubicu, ktoré môže mať taktiež akútnu aj chronickú formu a tiež formu s nekrotizujúcim tkanivom, kedy sa vytvára absces. Veľmi dôležitá je včasná liečba, inak hrozí rozšírenie zápalu aj do iných tkanív. Ďasná môžu postihovať aj rozličné zmeny ako atrofia alebo hypertrofia, ktoré môžu alebo nemusia mať tiež súvislosť so zápalovými procesmi v ústnej dutine.

Samotný parodont najčastejšie postihuje paradontóza, čiže ochorenie závesného aparátu zuba. Aj tu platí, že neskoré štádium je už takmer neliečiteľné a dochádza k rozšíreniu aj na ďalšie zuby v rámci chrupu. Ďasná ako aj alveolárny hrebeň tiež postihujú rôzne hyperplázie, granulómy a v niektorých prípadoch aj cysty alebo nádory.

Ochorenia čeľustí

Čeľusť sa skladá z hornej a dolnej časti a dolná sa nazýva aj sánka. Ide o jedinú pohyblivú kosť lebky, ktorá je s ňou spojená pomocou čeľustného kĺbu. Horná čeľusť tvorí zároveň aj podnebie a oddeľuje nosohltan od ústnej dutiny. V alveolárnom výbežku hornej čeľustnej kosti je uložené horné zuboradie, kým v alveolárnom výbežku dolnej čeľustnej kosti je uložené dolné zuboradie. Choroby čeľustí veľakrát súvisia so samotným chrupom a tiež ústnou dutinou. Čeľuste postihujú viaceré druhy chorôb. Ide napríklad o anomálie polohy a veľkosti, kedy dochádza k hyperplázii alebo naopak hypoplázii hornej aj dolnej čeľuste, chybným zhryzom, nadmernému vyčnievaniu jednej z čeľustí alebo k iným anomáliam zhryzu. Abnormality a poruchy postihujú aj čeľustný kĺb, prípadne ide o jeho zvýšené opotrebenie, Costenov syndróm, syndróm bolestivej dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu alebo myofasciálny bolestivý disfunkčný syndrómom. Kosti čeľustí postihujú aj rozličné cysty a nádory, ktoré môžu v prípade pokročilého štádia spôsobiť aj čiastočné vyklenutie alebo iné patologické stavy.

Niekedy dochádza aj k prieniku nádorového bujnenia,či cýst do okolitých dutín. Veľmi častými sú aj akútne a chronické zápaly čeľuste, napríklad najčastejšie ide o alveolitídu, osteomyelitídu alebo osteitídu čeľuste. Vyskytovať sa môžu aj vývinové poruchy a defekty, prípadne exostóza čeľustných kostí alebo maligný fibrózny histocystóm.

Ochorenia slinných žliaz

Slinné žľazy sú súčasťou ústnej dutiny a ich hlavnou činnosťou je sekrécia slín. Sliny zvlhčujú samotnú ústnu dutinu a pomáhajú obaľovať potravu, pričom obsahujú enzýmy, ktoré vzápätí umožnia potravu v rámci tráviaceho traktu účinne stráviť. V rámci ústnej dutiny sú veľké a malé slinné žľazy. Veľké sú tri párové a sú uložené pod sliznicou a pokožkou. Okrem toho v podslizničnom väzive ústnej dutiny je aj viacero menších žliaz, pričom oba typy postihujú rôzne ochorenia a poruchy. Medzi časté poruchy slinných žliaz patria problémy so sekréciou. Ide napríklad o poruchy kedy dochádza k zníženému alebo naopak k zvýšenému produkovaniu slín alebo iného sekrétu, pričom sem patria hypoptyalizmus, ptyalizmus, xerostómia, sialóza a iné poruchy, ktoré vznikajú na základe alergického alebo infekčného faktoru. Slinné žľazy postihujú taktiež aj rôzne nádory, či už nezhubné, ako napríklad pleomorfný adenóm alebo zhubné epitelové nádory, ktoré môžu znamenať aj rakovinu.

Podobne ako iné časti ústnej dutiny, aj slinné žľazy podliehajú zápalom a to vo forme akútnych aj chronických zápalov, ako sú napríklad sialoadentídy alebo parotídy. Medzi nezápalové poruchy zas patria hypertrofie a atrofie slinných žliaz, ktoré majú niekedy súvislosť aj s inými ochoreniami v organizme. V rámci ochorení, ktoré postihujú najmä veľké, ale niekedy aj malé slinné žľazy, sú časté aj mukokély, sialolitiázy, abscesy, fistuly a rôzne zdurenia slinných žliaz na neinfekčnom podklade.

Choroby podnebia a pier 

Podnebie a pery sú súčasťou ohraničenia ústnej dutiny. Pery predstavujú vstupnú časť do ústnej dutiny, kým podnebie je jej strop a oddeľuje ústnu dutinu od nosnej dutiny. Pery sú samostatný orgán, ktorý je párový, bohato prekrvený a inervovaný a z najväčšej časti tvorený svalovinou, tzv. okrúhlym ústnym svalom. Podnebie sa skladá z tvrdej a mäkkej časti, takže obsahuje tak kostné tkanivo, ako aj väzivo. Viaceré ochorenia pier a podnebia spolu súvisia, ale najmä súvisia s vnútornými sliznicami ústnej dutiny. Medzi ochorenia postihujúce podnebie a pery patria viaceré vrodené defekty a poruchy, napríklad rázštepy. Môže ísť o samostatný rázštep pery alebo rázštep podnebia, prípadne o kombinovaný rázštep oboch častí. Časté sú aj rôzne cysty, nádory a ložiská, pričom ide napríklad o neodontogénne cysty, ale aj cysty tvoriace sa na papilách podnebia. Častým ochorením je aj rakovina, postihujúca tak podnebie ako aj pery.

Podnebie trápia aj viaceré zápalové choroby, napríklad stomatídy, granulómy, xantómy alebo ložiskové ústne mucinózy. Medzi pomerne častú chorobu vyskytujúcu sa na podnebí patria aj afty, ktoré sa prejavujú menšími vriedkami. Tie sa môžu nachádzať aj na perách. Pery postihujú aj rôzne infekčné vírusové ochorenia spôsobené herpetickými vírusmi, ale aj chelitídy, čiže zápaly. Podobne ako na podnebí, aj na vnútornej strane pier sa vyskytujú tak afty ako aj nádory.