Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Vši a v zime?

Je až neuveriteľné, že vši sa stále viac vyskutujú v školách a aj v zimných mesiacoch. Žiaľ, práve zima nahráva prenosu všiam lepšie podmienky a to vďaka čapiciam. V zime je ich výskyt v školách výrazne vyšší, ako na jar, či v lete. Boj proti nim niekedy nemá konca, vyžaduje totiž disciplínu všetkých rodičov detí v triede. Viete o nich všetko?

Čo spôsobuje zavšivenie?
Pôvodca pedikulózy voš detská  je cudzopasník živiaci sa krvou hostiteľa, ktorý je schopný parazitovať iba na človeku. Žije vo vlasatej časti hlavy, ale aj v obočí, brade, fúzoch. Samček dosahuje veľkosť 2 až 3 mm, samička 2,9 až 3,5 mm. Voš detská má ústne ústroje prispôsobené k bodaniu a saniu. Živí sa prúdiacou krvou, za prirodzených podmienok prijíma potravu každé 2–3 hodiny. Samičky kladú denne 3–4 vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov pevným, prakticky nerozpustným tmelom. Z vajíčok sa liahnu larvy – pri teplote 25 °C za 13 až 19 dní, pri teplote 30°C za 7 až 14 dní. Vývoj vší z vajíčok cez larválne štádia až k dospelému jedincovi trvá priemerne 20 dní. Dĺžka vývoja závisí od teploty – pri teplote 28 až 30°C trvá vývoj 18 až 22 dní, pri 37°C 14 až 15 dní. Vajíčka zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé hnidy sú žltobiele s rozmermi 0,8× 0,3 mm, po vyliahnutí sú priesvitné. Na vrchole hnidy je viečko, ktorým vyliahnutá voš vylezie. Dospelé samičky žijú priemerne tri týždne. Za život nakladú asi 100 až 140 vajíčok.

Ako sa možno všami nakaziť?
Kedže voš detská parazituje len na človeku, zdrojom nákazy je zavšivený človek. Nákazlivý je od začiatku zavšivenia až do doby zničenia posledného parazita. Vši sa šíria hlavne pri priamom styku a zväčša v kolektívoch. Ohniskom teda býva rodina, škôlky, školy, družiny, ubytovne, ale v menšej miere aj prostredníctvom rôznych predmetov. Najmä hrebeňov, kief na vlasy, čiapok, šálov, ale aj osobnej a posteľnej bielizne. Ak sa dostanú vši na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty druhých osôb v spoločných skrinkách, šatniach.

Je výskyt vší v súčasnosti vyšší ako v minulosti?
V posledných 10-tich rokoch sa ich výskyt na celom svete zvyšuje. Je to spôsobené stratou účinnosti odvšivovacích prípravkov v dôsledku odolnosti vší voči insekticídom, ktoré tieto prípravky obsahujú. Výskyt vší má kolísavý charakter. Údaje z rôznych krajín o výskyte sa pohybujú v rozmedzí od 2 až do 60 percent. Štatisticky presné údaje ale nie sú k dispozícii vzhľadom na to, že výskyt vší nepodlieha povinnému hláseniu prenosných ochorení.

U akej vekovej skupiny je výskyt vší najčastejší?
Voš detská žije predovšetkým vo vlasoch detí, najčastejšie 2 až 12 ročných. Dôvodom pomerne ľahkého prenosu u detí tejto vekovej skupiny je to, že sa často pri hrách dotýkajú hlavami.

Závisí výskyt vší od ročného obdobia?
V zimnom období je výskyt vší vyšší. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že predovšetkým v zime sa nosia pokrývky hlavy, ktoré si deti pri hrách aj vymieňajú, a tým sa vši môžu prenášať. V letnom období sa čapice nenosia a viac sa strihajú vlasy.

Ako sa dá vší zbaviť čo najúčinnejšie?
Časté umývanie vlasov síce čiastočne bráni pomnožovaniu parazitov vo vlasoch, ale toto opatrenie nie je dostatočné. Samotné umytie vši z vlasov neodstráni. Je potrebné ošetriť vlasy špeciálnym prípravkom – v súčasnosti je na trhu šampón, dezinsekčný spray, vlasový gél a kondicionér. Táto kúra je nutná u všetkých členov kolektívu v rovnakom čase. Inak si deti budú vši „predávať“ ďalej. Zároveň je nutné vyvariť alebo aspoň vyprať pri vysokých teplotách osobnú a posteľnú bielizeň, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť. Čiapky, šatky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyvariť, je nutné vyprať aspoň v dvoch cykloch pri odporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť na slnko alebo postriekať prípravkom na lezúci hmyz. Matrace, žinenky používané v škole, je tiež potrebné postriekať prípravkom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť slnku a aspoň 3–4 dni nepoužívať. Aj hrebene a kefy na vlasy je potrebné ošetriť prípravkom na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru. Zásadou číslo jeden je dôkladná hygiena. Každý musí používať vlastné uteráky, hrebene, ich požičiavanie podporuje prenos vší. To isté platí aj v prípade čiapok, šatiek, či iných pokrývok hlavy.

Čo robiť v prípade, keď si nedokážete poradiť s odstránením vší?
Zavšivenie je ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb pod kódom B85. Preto, keď je rodič v koncoch, mal by zájsť za lekárom. Ten je povinný zabezpečiť liečbu buď samostatne alebo v spolupráci so špecialistom.