Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Aké sú najčastejšie úrazy u detí

 

Medzi najčastejšie úrazy podľa štatistky u detí sú príčiny ako dopravné nehody, utopenie, pády, úrazy hlavy, otravy a popáleniny.

Zlomeniny a poranenia hlavy
Sú spôsobené pádmi z vyvýšených miest, napríklad zo stola, z prebaľovacieho pultu, zo stoličky, z kuchynskej linky, poschodovej postele, gauča. Ale aj zo schodov, z preliezačky, hojdačky, zo stromu, z kolobežky, bicykla, kolieskových korčúľ, pády do jám a výkopov, pri neprebádanom teréne i rôzne úrazy pri lyžovaní a v cestnej premávke.

Otras mozgu
Zvyčajne sa vyskytuje po tupých poraneniach hlavy. Ak po úraze došlo k strate vedomia, ak dieťa zvracia, ak sa dieťa po úraze uloží a zaspáva, má nevoľnosť, bolesti hlavy, závraty, zmenu nálady – apatiu alebo podráždenosť, poruchy zraku, je potrebné okamžite absolvovať lekárske vyšetrenie.

Ak dieťa v dojčenskom veku spadne z prebaľovacieho pultu, z nezabezpečenej postieľky, vypadne z kočíka, musí ho vždy vyšetriť lekár.

Ak sa vám niečo s dieťaťom nepozdáva, najmä v dojčenskom období, i keď ste priamo nevideli, že došlo k úrazu, treba vyhľadať odborné lekárske vyšetrenie dieťaťa.

Dusenie
Môže byť spôsobené vdýchnutím drobného predmetu, kúska potravy, malej hračky, ale aj šnúrkou v oblečení v oblasti krku alebo kapucni – šnúrky treba odstrániť. Malé deti nesmú nosiť retiazky a sponky vo vlasoch.

Mimo dosahu detí treba mať aj igelitové tašky a vrecúška. Deti si ich rady dávajú na hlavu, preto môže dôjsť rýchlo k zaduseniu. Pozor aj na mince, šperky, malé batérie, odpadnutý gombík. Potraviny držte mimo dosahu dieťaťa, zvýšenú pozornosť treba mať aj pri orieškoch a strukovinách.

Ak úkony prvej pomoci na uvoľnenie dýchacích ciest sú neúspešné a dusenie pretrváva, okamžite volajte záchrannú zdravotnú službu na telefónnom čísle 155 alebo 112.

Topenie
Dieťa sa môže utopiť v menej ako 5 centimetroch vody. Dieťa sa topí v tichosti a rýchlo. Topiace dieťa treba čím skôr vytiahnuť z vody. Ak nedýcha, treba okamžite začať s oživovaním a zabezpečiť záchrannú zdravotnú službu.

Pre malé dieťa je nebezpečný aj lavór či vedro naplnené vodou, sud na zavlažovanie v záhradke. Záhradné a detské bazény by mali byť v čase nepoužívania zakryté.

Obareniny a popáleniny
U malých detí viac ako 90 % úrazov tvorí obarenie horúcou vodou, kávou, čajom alebo polievkou. Pri malých deťoch nepoužívajte obrusy – vysoké riziko stiahnutia vecí zo stola priamo na seba; detská koža je jemná a aj nevinná šálka horúceho čaju či kávy môže spôsobiť vážne obareniny.

Všetky horúce predmety klaďte mimo dosahu detí – horúce predmety neklaďte na kraj stola, kuchynskej linky, podlahu; pozor na to, že dieťa si časom dokáže prisunúť stoličku a dočiahne aj do stredu stola.

Pozor na otvorený oheň (napríklad plameň plynového horáka, sviečky, v krbe – zápalky a zapaľovače držte mimo dosahu detí) a na elektrické spotrebiče (najmä na varnú kanvicu a žehličku). Prevrátením alebo strhnutím na seba si deti môžu spôsobiť ťažké obareniny – prevrhnutie varnej kanvice s horúcou vodou môže mať pre dieťa až fatálne následky.

Elektrický prúd

Elektrické zásuvky zabezpečte plastovými ochrannými krytmi. Elektrické šnúry starostlivo uložte za nábytok, do líšt, prípadne pod koberce – existuje riziko prehryznutia, stiahnutia spotrebiča na seba, zakopnutia.

Zapnuté elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru; po ukončení činnosti ich uložte mimo dosahu detí a zabezpečte elektrickú zásuvku; stolné lampy držte mimo dosahu detí.

Elektrické spotrebiče používajte v dostatočnej vzdialenosti od vody (nesmú sa hasiť vodou). Elektrické spotrebiče, ktoré sa pri používaní zahrievajú, používajte v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.

Otravy

Nebezpečné látky ako lieky, alkohol, čistiace a dezinfekčné prostriedky, náterové hmoty, riedidlá, lieh, benzín, lepidlá, odfarbovač, lak na nechty, odlakovač, krémy na čistenie topánok, tekuté mydlo, prostriedky na pranie, bieliace prostriedky, kozmetické prípravky, insekticídy, postrekové látky používané v záhradníctve, otrava na hlodavce a iných škodcov zabezpečte tak, aby boli mimo dosahu detí. Najbezpečnejšie je skladovať ich v uzamknutých priestoroch.

Čistiace prostriedky a chemikálie kupujte s uzáverom s detskou poistkou a skladujte ich v originálnom balení. Preverte izbové rastliny, či nepatria medzi jedovaté. Jedovaté rastliny rastú aj vo voľnej prírode, preto deti na vychádzkach treba mať neustále pod dohľadom.

Nikdy deťom nehovorte, že lieky sú cukríky, keď ich nechcú užiť. Lieky neužívajte pred deťmi. Lieky nezahadzujte doma do odpadkového koša, odovzdajte ich v lekárni. Veďte deti k tomu, aby neznáme predmety a látky nebrali do rúk a ani ich v žiadnom prípade nekonzumovali. Pokiaľ nájdenú hubu nepoznáte dokonalo, neexperimentujte.

Deťom do 10 rokov sa vôbec neodporúča podávať jedlá z húb. Keď budete s dieťaťom v priestore, ktoré nie je prispôsobené jeho veku, musíte byť neustále s dieťaťom.
Ak k vám príde návšteva, treba dávať pozor na tašky, dámske kabelky, kabáty.

Najbezpečnejšie riešenie je uzamknúť tieto veci do skrine. Odporúča sa absolvovanie špecializovaných kurzov prvej pomoci prostredníctvom profesionálneho tímu lekárov a záchranárov. Cieľom kurzov je osvojenie vedomostí a zručností pri základných postupoch správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri stavoch ohrozujúcich život zameraných na deti.

Záchranári majú priemerný príjazd k postihnutej osobe približne 10 minút. Dovtedy je život dieťaťa výlučne v rukách rodičov.

Úrazovosť je z dlhodobého pohľadu jednou z najčastejších príčin úmrtí v detskom veku. Zranenia počas detstva a dospievania nesú vysoké riziko dlhodobých fyzických následkov a psychosociálnych škôd. Väčšine vážnych úrazov sa však dá predchádzať účinnou prevenciou. Ak už k vážnemu úrazu dôjde, volajte záchrannú službu 155 alebo 112.


Autor článku : Ing. Samuel Hruškovic
záchranár