Všetky naše produkty si môžete zakúpiť
vo svojej obľúbenej lekárni.

Popáleniny

Popáleniny sú poranenia spôsobené účinkom vysokej teploty (horúcimi predmetmi, plameňom, horúcimi plynmi, prípadne radiačným žiarením).

Podľa výšky teploty a dĺžky jej pôsobenia dochádza k vzniku zmien na koži a podkožnom tkanive a ich čiastočnej či úplnej deštrukcii. Okrem miestneho poškodenia môže dôjsť k poruchám regulácie a funkcie vnútorných orgánov.

Rozlišujeme 3 stupne popálenín: Popáleniny 1. stupňa – sčervenanie, opuch, bolesť. Popáleniny 2 stupňa – strata epidermis a) – pľuzgiere väčšinou so spontánnym zhojením, b) – poškodenie dermis, vznik nekróz a chrást. Popáleniny 3. stupňa – strata kože v celej hrúbke a postihnutie tkanív ležiacich pod ňou, môže ísť až o zuhoľnatenie. Celkový klinický obraz závisí nielen od stupňa, ale aj od rozsahu popálenia.

Pri popálenine 1.stupňa odporúčame použiť sprej priamo na ranu Akutol Hydrogel sprej, ktorý urýchluje hojenie rán. Ide o hydrokolidný gél, ktorý je bez parabénov.


Na jeho odhad sa používa tzv. pravidlo deviatich podľa Wallacea (hlava, horná končatina, predkolenie a chodidlo, stehno, horná časť hrudníka, brucho, horná časť chrbta, dolná časť chrbta – každá z týchto častí zodpovedá 9 % povrchu ľudského tela).

Spôsob ošetrenia sa vždy odvíja od typu rany. Pri ošetrení popálenín používame neadherentné krytie so sekundárnym prekrytím suchým gázovým krytom v niekoľkých vrstvách tak, aby krytie nepresakovalo na povrch.

Popálenina sa hojí asi od 10 dní až po niekoľko mesiacov. Ak dôjde ku komplikáciám hojenia popáleniny druhého stupňa, býva potrebná liečba na špecializovanom pracovisku (hlbší debridement, použitie špeciálnych krytov, eventuálne autotransplantácia dermoepidermálnymi štepmi).

Pri popáleniach tretieho stupňa dochádza k porušeniu celistvosti kožného krytu a tým je porušená aj bariéra proti sekundárnej infekcii. To treba pri výbere vhodného krytia zohľadniť, na ošetrenie väčších plôch možno použiť napr. niektoré polyuretánové krytia, ktoré ochrannú funkciu kože nahrádzajú.